Biogazownie

Solarenergia.pl

+48 665 777 057

Biogazownie - odnawialne źródła energii (OŹE)

Zasilanie urządzeń domowych lub gospodarczych prądnicą na biomasę:

Oferujemy system cieplnego przetwarzania stałej biomasy zawierającej węgiel, tzn: wiórów drewna, łupin orzechów, odpadów konstrukcyjnych lub gospodarczych na paliwo, mogące zastąpić: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową, gaz ziemny lub torf.

W praktyce oznacza to zminimalizowanie zużycia drogich surowców poprzez wykorzystanie paliwa syntetycznego, które w połączeniu z nowoczesnymi technikami sterowania elektronicznego pozwala na uzyskanie energii elektrycznej i cieplnej do: napędu silnika spalinowego, kuchenki, piecyka grzewczego i wielu innych urządzeń domowych i gospodarczych. Nabycie takiego systemu wiąże się z jednorazową inwestycją, po zwrocie której możemy nieograniczenie korzystać ze źródła energii zasilanego odpadami, za których utylizację musielibyśmy jeszcze dopłacać.

PELETYZACJA biomasy jest procesem zagęszczania paliwa do postaci tzw. biopaliwa celem zbliżenia jego właściwości do właściwości węgla. Zagęszczeniu ulegają biomasy typu stałego takie jak: trociny, słoma, ziarna, łuski, wióry, zrębki.

TORYFIKACJA biomasy to inaczej proces wysokotemperaturowego suszenia biomasy celem, którego jest przetworzenie biomasy w biopaliwo o właściwościach bardziej zbliżonych do węgla.

Opis systemu:

Zestaw zawiera wielofunkcyjny gazyfikator, zapłonowy silnik przemysłowy, głowice generatorowe i elektroniczny regulator. System automatycznie miesza odpowiednie ilości gazu syntetycznego z powietrzem dzięki czujnikowi tlenu Bosch, reguluje drgania kratownicy i usuwa popiół przez mechaniczne wiertło. Jednostka kontrolna monitoruje wszystkie parametry wewnętrzne reaktora, filtra i silnika na ekranie LCD oraz steruje nimi na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Pozwala to w pełni eksploatować ciepło wydmuchu silnika i spalania wsadu, poprzez ponowne użycie, co zwiększa wydajność i zapobiega nadmiernemu przegrzaniu urządzeń systemu.

Rozwiązanie to podnosi również konwersję smoły, obniżając tym samym koszt instalacji i rozmiar systemu filtrującego do minimum. W wyniku połączenia tych nowoczesnych zastosowań otrzymaliśmy zwarty i technologicznie zaawansowany system niewymagający naszej ingerencji w skomplikowane procesy przemian wewnętrznych na żadnym etapie pracy. To wszystko przy niewielkich rozmiarach systemu, prostocie użycia i zbalansowanej z jakością urządzeń cenie.

Urządzenia systemu:

  • podstawa- wszystkie części są ułożone na stalowej palecie przystosowanej do podnoszenia wózkiem widłowym; gumowe wstawki pochłaniają drgania i dźwięki.
  • prądnica - jest dostępnych kilka ustawień zależnie od potrzeb, łącznie ze zmianą napięcia z 240 na 120V lub częstotliwości z 50 na 60hz oraz opcji fazy prądu; przedstawiono tutaj podstawową konfigurację - 10kW czterobiegunową głowicę stykową pomiarową
  • silnik gazowy - jest dostępnych kilka ustawień zależnie od potrzeb; przedstawiony tutaj jest silnik widlasty z chłodzeniem powietrznym Kohler 1000 cc
  • mechaniczne wiertło - wiertło wprowadza biomasę do gazyfikatora; jest zautomatyzowane doprowadza paliwo tylko, gdy jest ono potrzebne
  • filtr - gaz jest wprowadzany przez główny bęben oraz przez standardowy filtr powietrzny silnika
  • zbiornik - napełniany ręcznie od góry wiórami, łupinami itp; mieści w sobie ilość biomasy zapewniającą 6-8 godzin nieprzerwanej pracy systemu
  • gazyfikator biomasy - znajduje się w centrum palety; ekstrahuje gaz syntezowy z węglowej biomasy podgrzewając ją beztlenowo w kontrolowanych warunkach; gaz syntezowy jest przekazywany rurą do silnika, gdzie spala się jak naturalny gaz
  • panel kontrolny - jednostka sterująca czujnikami tlenu połączonymi z zastawką motylkową, drganiami kratownicy, odprowadzaniem popiołu, timerem; monitoring wartości temperatury i ciśnienia oraz dalsze ich przetwarzanie; centrum kontroli procesów wewnętrznych
  • komponenty - reaktor gazowy, piec ze stali nierdzewnej, odprowadzanie gazu I popiołu, cyklon, pakiet filtrów, wyrzutnik gazu, preparator paliwo- powietrze, palnik wirowy

Rodzaje zestawów:

Zestawy zasilające dostępne są w wersjach 10kW oraz 20kW, wykorzystujących silnik zapłonowy Kubota połączony z głowicami generatorowymi. W wyniku takiej kombinacji otrzymujemy stabilny prąd jedno-, dwu- lub trójfazowy o parametrach przystosowanych do polskich norm: 240V i 50hz. Do uzyskania 10kW mocy potrzeba wsadu 12kg biomasy, a dla 20kW- 25kg na godzinę. Wersja 10kW zawiera silnik zapłonowy Kubota 3cyl 962cc; podczas gdy wersja 20kW- silnik zapłonowy GM 4cyl 3.0 litr.

Obydwa te silniki są przystosowane do suchych paliw gazowych, mają wyjątkową żywotność nawet powyżej 10000 godzin. Do rodzaju silnika dopasowana jest głowica o odpowiednim rozmiarze, którą można ustawić tak aby odpowiadała wszystkim potrzebnym konfiguracjom częstotliwości i napięcia. Rzeczywista moc uzyskiwana zależy w dużej mierze od kondycji, rozmiaru i struktury wsadu. Stała biomasa nie ma tak jednolitej konsystencji jak diesel lub benzyna. Określenia 10kW I 20kW są przybliżonymi wartościami mocy jakiej możemy się spodziewać przy ciągłej pracy. Efekty uzyskiwane przez Państwa mogą odbiegać od tej średniej i być zarówno wyższe jak i niższe.

 

Jeśli zapragną Państwo informacji  oraz bliższego zapoznania się z ofertą  zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

+48 665 777 057

Szybki kontakt z nami lub napisz do nas

System zamiany odpadów komunalnych na energię:

O nas:

Proponujemy naszym klientom przyjazne środowisku i ekonomicznie atrakcyjne połączenie utylizacji odpadów i produkcji energii do zasilenia urządzeń swojej firmy w postaci systemu konwertującego odpady na energię.

Opis sytemu:

System przetwarza do 3 ton odpadów w rodzaju papieru, drewna, plastiku, jedzenia czy odpadów gospodarczych dziennie redukując ich objętość o 95% i dając 72 kWe energii elektrycznej i 187 kWth ciepła ( Przy następującym składzie wsadu: Papier (25%), Plastik (35%), Drewno (5%), i Jedzenie (35%)).

Przy odpowiednio przygotowanym projekcie zarządzania odpadami nie wymaga zatrudnienia dodatkowego personelu do jego obsługi, obniża roczną emisję gazów cieplarnianych o 1,090 ton i zwraca koszty w przeciągu 3 lat.

Działanie:

System przetwarza wsad różnorodnych odpadów na energię elektryczną i ciepło. Przemiana następuje dzięki serii wydajnych, ściśle kontrolowanych procesów zaprojektowanych tak, aby maksymalnie usprawnić działanie

1. Uruchomienie

Nie wymaga żadnego specjalnego przeszkolenia.

2.  Założenie wsadu

Różnorodny stały wsad jest aplikowany ręcznie lub automatycznie ze średnią prędkością 150 kg na godzinę.

3.  Rozdrobnienie

Po zaaplikowaniu odpady zostają natychmiast rozdrobnione.

4.  Suszenie

Rozdrobniony wsad jest transportowany do zbiornika suszącego, gdzie wytraca 2/3 swojej wilgoci.

5.  Kompresowanie

Zaraz po wysuszeniu wsad zostaje poddany poddany ciśnieniu dzięki któremu staje się trzykrotnie gęstszy niż początkowo.

6.  Konwersja

Skompresowany wsad zostaje spalony w wyniku czego otrzymujemy syntetyczny gaz kt&´ry jest paliwem do produkcji energii.

7.  Produkcja mocy

Gaz syntetyczny jest przenoszony do generatora elektrycznego lub boilera do produkcji energii lub podgrzania wody.

 

System jest tak zaprojektowany, aby zminimalizować ingerencję operatora w jego działanie. Zapewnia to wbudowana opcja automatycznego usuwania popiołu jak i ciągły monitoring pracy.

Ponadto, w początkowej fazie pracy systemu zapewniamy trening dla operatorów systemu i dołączamy niezbędną instrukcję obsługi.

 

Oferta i kontakt:

Jeśli są Państwo zainteresowani możliwościami zastosowania proponowanego systemu w swojej firmie i dostosowania go do indywidualnych potrzeb, prosimy o kontakt a na pewno wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

 

+48 665 777 057

Szybki kontakt z nami lub napisz do nas

 

PRZETWARZANIE BIOMASY
NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

SYSTEMY ZMIANY
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ENERGIĘ